รับพัฒนา A.I. Platform

รับพัฒนา A.I. Platform

รับพัฒนา A.I. Platform สำหรับใช้งานในสาขาต่างๆ งานตรวจวิเคราะห์ภาพ และข้อมูล ด้วย A.I. Data analytic machine neuron network ใช้ Platform เพื่อใช้งานอาทิ การนับสินค้า, ผู้คน, วิเคราะห์พฤติกรรม, วิเคราะห์รูปแบบการเคลื่อนที่…

Smart Tourism

Smart Tourism

Smart Tourism solution เพื่อการพัฒนาการท่องเทียวจังหวัดและประดับประเทศ

Alohaa – Online video conference platform

Alohaa – Online video conference platform

Alohaaa คือ Web Video coference platform ที่มีความเร็วสูง รองรับจำนวนสื่อสารระดับหมื่นคน และมีความเสถียรสูง มาพร้อมความสามารถมากมายทั้ง การ conference จากทั่วโลกพร้อมกัน, ระบบ Share file, Whiteboard ที่ใช้ประกอบการ conference ทำให้การประชุมสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริการ Outsource ระบบ Video Streaming, พร้อมดูแลรักษาให้ทำงานได้ตลอด 24 ชม

บริการ Outsource ระบบ Video Streaming, พร้อมดูแลรักษาให้ทำงานได้ตลอด 24 ชม

บริการ Outsource ระบบ Video Streaming, พร้อมดูแลรักษาให้ทำงานได้ตลอด 24 ชม ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีเราสามารถรับดูแล Outsource IPTV ทุกประเภท แบบรายปีครับ

CQD – Close quater detection ระบบตรวจเป้าหมายระยะใกล้

CQD – Close quater detection ระบบตรวจเป้าหมายระยะใกล้

ชุดตรวจสอบใบหน้าบุคคลต้องสงสัยระยะประชิด ออกแบบสำหรับด่านตรวจแบบต่างๆ เพื่อหาบุคคลต้องสงสัย สามารถตรวจพร้อมกันได้หลายใบหน้า มีความแม่นยำ ทำให้สามารถปฎิบัติตามภาระกิจ ยับย้้งผู้ต้องส่งสัยได้ทันท่วงที สนใจติดต่อที่ 02-136-1628 ครับ