Artificial Intelligent Technology Key Feature

A.I. High speed aircraft detection

Advanced Artificial Intelligent

เราพัฒนาระบบ A.I. ด้วยการใช้ความสามารถของ Computer Vision Method และ Neural Network decision algorithm
ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากสถาบันชั้นนำ เพิ่มความสามารถให้กับ Computer ใช้ในการจดจำและแยกแยะคน สัตว์ สิ่งของ และวัตถุออกจากกัน ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน และด้วย Key ปัจจัยนี้ ทำให้บริษัท เรดิคอลฯ สามารถพัฒนา Product A.I.ที่ชาญฉลาดสามารถใช้ในการสั่งงาน อุปกรณ์ และตอบโต้กับ User ได้รวดเร็วและยืดหยุ่น

Real-Time Smart Detection

A.I.TRAFFIC & Pedestrian detection

จดจำใบหน้าและติดตามบุคคลไปยังสถานที่ต่างๆ โดยใช้ภาพจากกล้อง IP โดยดึงสัญญาณจากกล้องได้รวมกันมากกว่า 1,000 จุด
ทำให้สามารถติดตามใบหน้าได้มากกว่า 50,000 คน ได้พร้อมกัน สามารถตรวจสอบและประเมินทิศทางของวัตถุบุคคล สิ่งมีชีวิต และยานพาหนะได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้สามารถจดจำและ ประเมินทิศทางของวัตถุว่าเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งใดบนแผนที่บ้าง เพื่อนำมา Plotเป็น Movement Pattern เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ขั้นสูงได้

3d Visualization environment
awareness systemeal-Time Smart Detection

Ai Automatic response process

เมื่อมีบุคคลแปลกปลอมเข้ามาในพื้นที่ต้องห้าม ระบบ A.I. จะแยกแยะระหว่าง ผู้ที่มีสิทธิ์กับบุคคลภายนอก จากนั้นทำการโต้ตอบโดยอัตโนมัติสั่งงานไปยังสัญญาณเตือนภัย ทำการแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ ระบบสามารถวิเคราะห์และแยกแยะสภาพของบุคคลนั้นๆ ว่ามีอาการ หรือ อารมณ์เป็นอย่างไร อาทิ อาการหกล้มของผู้สูงอายุ อาการวูบหลับของคนขับรถ อาการของคนกำลังทะเลาะกัน ระบบAI จะตอบสนองต่ออาการเหล่านั้นตามความเหมาะสมที่เราตั้งโปรแกรมได้

Secure Call

เป็นระบบ GroupVideo Communication ด้วยการใช้ Video conference Platform ที่ความเร็วสูงและปลอดภัย โดยใช้การเข้ารหัส 256-bits Encryption ทำให้ทุกสายสนทนาเป็นความลับ ปลอดภัยาสำหรับการสื่อสารโดยตรงระหว่างผู้โทรและผู้รับ ทำงานพร้อมกันหลายสายสนทนา แบ่งกลุ่มและแชร์ข้อมูลในการสนทนาได้ลื่นไหล รองรับกลุ่มผู้สนทนาได้หลายหมื่นกลุ่ม

Secure intercom

ระบบออก Secure Intercom Platform ออกแบบให้ใช้งานได้สะดวกและเชื่อมต่อกับระบบต่างๆได้มากมาย ทำให้สามารถกดปุ่มเดียวบนหน้าจอเพื่อต่อสายสนทนาไปยังสภานที่ต่างๆ ได้ทันที | เป็น Video Intercom ที่มีที่มีประสิทธิภาพ รองรับอุปกรณ์ชนิดต่างๆ อาทิ Touch Screen และ Service Kiosk ได้อีกด้วย

ช่วยใช้การสื่อสารภายในสถานที่ต่างๆ เป็นไปได้สะดวก รวดเร็ว ยกตัวอย่างเช่น ใช้ Video Intercom ให้สำหรับนักท่องเที่ยวกตามศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว แจ้งเหตุด่วน เหตุร้ายให้กับเจ้าหน้าที่ ผ่าน Service Kiosk ได้ทันที
และด้วย AI Support system เมื่อเกิดเหตุร้าย ระบบจะทำการต่อสายไปสายไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ

Download Brochure


A.I. HUD Driver assistant system

A.I. Support system

ระบบช่วยเหลือและสนับสนุนไร้สายควบคุมการเชื่อมต่อและแสดงผลด้วย AI ทำให้สามารถช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ ระบบตอบโต้ และช่วยเหลือคนขับระหว่างกำลังขับรถซึ่งจะส่งข้อมูล การปฏิบัติงานไปยังศูนย์ควบคุมและช่วยเหลือให้คนขับรถได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย AI Assistance system

AI integrate signage

ระบบ Digital Signage ที่สนับสนุนการทำงานด้วยระบบ AI เพิ่มความสามารถในการแยกแยะวัตถุ บุคคล แยกแยะ หญิง ชาย, กลุ่มอายุ , สภาพอารมณ์ และลักษณะการแต่งกายช่วยเรื่องการโฆษณาและความปลอดภัยระบบสามารถตอบโต้ผู้ใช้งานโดย A.I. สามารถวิเคราะห์ภาษาและแสดงข้อมูลตามภาษาของผู้ที่อยู่หน้าเครื่องนั้นๆ รวมถึงสามารถตอบโต้ด้วยเสียงพูดได้ นอกจากนั้นยัง ยังสามารถจดจำใบหน้า เพื่อช่วยในการช่วยเหลือด้านการจัดการระบบสมาชิกได้อีกด้วย

Automatic Voice Language detection

ใช้ระบบ A.I. วิเคราะห์ Pattern ภาษาโดยการใส่ข้อมูลสัญญาณเสียงตัวอย่างเพื่อให้ A.I. เรียนรู้ทำให้สามารถประเมินภาษาที่ได้ยินและโต้ตอบได้ถูกต้องตามภาษานั้นๆ

Feature Technology Solution