EDUCATION ASSISTANCE SOLUTION

A ROOMs features
 • Hi-tech Class Room

  ห้องเรียนไฮเทคที่สามารถปรับสภาพแวดล้อม ห้องเรียนให้พร้อมต่อการเรียน เสริมการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบควบคุม แสดง สี เสียง
 • Teacher Smart Assistant

  ช่วยอาจารย์ในการสอน ด้วยระบบการสอนที่ทันสมัย กระดานดำ Interactive, ซอฟแวร์ TSA (ช่วยการสอน) และ Application พิเศษ รายวิชา
 • Smart Study

  เพิ่มความเข้าใจในเนื้อหาที่รวดเร็ว ด้วยสื่อที่ออกแบบมาอย่างดี ทำให้นักเรียน ได้เห็นตัวอย่าง หลายรูปแบบ และสามารถเข้าใจเนื้อหาได้รวดเร็วจากภาพ, เสียง, และ มัลติมีเดียอื่นๆ
A ROOMs for Teacher
 • Intelligent Lecture

  อาจารย์สามารถนำสื่อ Multimedia มาใช้สอนบนกระดานได้ง่าย เพียงเลือกข้อมูลที่เตรียมไว้ก่อนหน้า
 • Always Ready Media

  ดึงข้อมูลที่เตรียมในระบบ มาใช้งานได้ทุกห้องเรียน ลดเวลาในการเขียนข้อมูลสอนหลายครั้ง
 • Simple Class Control

  อาจารย์สามารถควบคุมการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดูพัฒนาการของนักเรียนได้ต่อเรื่อง
 • Replay Mode

  ดึงข้อมูลการสอนย้อนหลัง ทำให้สามารถเชื่อมต่อการเรียนแต่ละคาบได้ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ
 • Easy Exam Design

  สามารถออกแบบทดสอบให้นักเรียนทำ เพื่อตรวจวัด ความเข้าใจของนักเรียน ได้อย่างดี
A ROOMs for Student
 • Enhance Media

  ด้วยซอฟแวร์ช่วยสอน และข้อมูลประกอบบทเรียนที่น่าสนใจ นักเรียนจะสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วหลายเท่าตัว
 • Enhance Environment

  การเรียนในห้อง ที่มีแสงสว่างเพียงพอ ทำให้กระตุ้นการเรียนรู้ และตื่นตัวอยู่เสมอ
 • RECAP

  สามารถทบทวน การเรียน หรือข้อมูลการสอนได้ เพื่อช่วยหากขาดสมาธิในการเรียนบางช่วง
Training
Online Education Platform

ในปัจจุบันเราสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ทำหน้าที่เป็นแหล่งให้ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์กับผู้เรียน ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อเสริมให้การเรียนรู้มีรูปแบบที่เหมาะสมกับปัจจุบัน เราจำเป็นต้องนำเสนอการเรียนในรูปแบบที่ยืดหยุ่น ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตลอดเวลา ที่สำคัญจะต้องมีการวัดผลและสามารถให้คะแนนความเข้าใจกับผู้เรียนได้ด้วย

ดังนั้นการทำห้องเรียน Online ทำให้เกิดประโยชน์กับทั้งมหาวิทยาลัยและผู้เรียนอย่างมาก เนื่องจาก

 • มหาวิทยาลัย สามารถรองรับผู้เรียนได้มากขึ้นโดยมีบุคลากรเท่าเดิม
 • ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตลอดเวลา ทั้งในห้องและนอกห้องเรียน
 • ผู้เรียนสามารถเลือกทดสอบความรู้ก่อน สอบจริงได้
 • ที่สำคัญสามารถออกใบรับรองการเรียนแบบ Online ได้ทันทีเมื่อเรียนจบ

ทำให้มหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาสามารถ Update ความรู้ให้ผู้เรียนได้รวดเร็ว และ เช่นกัน ผู้เรียนก็สามารถใช้เวลาในชีวิตการศึกษาได้คุ้มค่ามากขึ้น

ClassRec
ClassREC : Essential platform for Education

ClassREC บันทึกการสอน ประชุม สัมมนาวิชาการ ของอาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัยพร้อมกันอัตโนมัติ เก็บลงคลังดิจิตอล

( Data warehouse ) ด้วยระบบที่ทันสมัย ออกแบบมาเพื่อลดความซับซ้อนในการบริหาร Digital Content จำนวนมาก

ช่วยให้นักวิชาการ นักเรียน ทบทวนเนื้อหาได้ทันทีหลังการบรรยายจบลงผ่านเว็บไซต์ สะดวก ง่าย ใช้เจ้าหน้าที่ควบคุมน้อย

ClassREC รองรับการบันทึกหลายกิจกรรมพร้อมกันจำนวนมากอีกด้วย

ClassRec Architecture ประกอบด้วย Module หลัก 4 ส่วนคือ

 1. IP Recording Module : ใช้สำหรับบันทึกภาพวีดีโอโดยนำสัญญาณจากกล้อง IP มาบันทึกด้วยรายละเอียดแบบ Hi Resolution
 2. Class Scheduling Module : สำหรับการตั้งเวลาบันทึกภาพอัตโนมัติ เริ่มทำงานตามตาราสอนที่ Upload
 3. Distribution Module : Export File เป็น MP4 Upload ไปยัง Google Drive, Facebook, Youtube และ FTP
 4. Admin Module สำหรับการจัดการระบบแบบ Centralize control
Tools
SYSTEM FEAUTRE
 • Web-Base Application ทำให้ง่ายต่อการใช้งานผ่าน Web Browser
 • Video Input : IP Camera, IP Streaming, Online Video Streaming RTSP IP camera with Password protection, HTTP IP camera
 • บันทึกสัญญาณจากกล้อง IP ได้ถึง 20 กล้องต่อชุด
 • ตั้งเวลาเริ่มและหยุดบันทึกสัญญาณภาพให้กับแต่ละกล้องโดยอิสระ
 • สามารถ Upload ตารางสอนแบบ Excel ที่นิยมใช้ในการจัดตารางสอน ชื่อห้อง วิชาสอน อาจารย์ เวลาเริ่มสอน เป็นต้น
 • เมื่อไฟล์ที่อยู่ในรายวิชานั้น แปลงเป็น MP4 เสร็จ ระบบ Upload File นั้นขึ้น Upload video ขึ้นไปยัง Google Drive, Facebook, FTP Account โดยอัตโนมัติ
 • มีบันทึกและสามารถแสดง Log การ Upload และ แจ้งเตือนโดย Email ให้ผู้ดูแลทราบเมื่อทำงาน (TASK) เสร็จ

Smart Classroom Automation

การผลิตสื่อเพื่อการสอน มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสดใหม่อยู่เสมอเพื่อให้นักเรียน และผู้ศึกษาได้รับข้อมูลที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ ดังนั้น ในการสอนทุกครั้งอาจารย์ผู้สอนจึงได้ทำการเตรียมการสอนอย่างดี โดยใช้สื่อประเภทต่างๆในห้องเรียนเพื่อทำให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

ดังนั้นเพื่อการสอนนั้นสามารถถ่ายทอดให้กับผู้ที่อยู่ในห้องเรียน Online ได้นั้น เราจึงจัดเตรียมอุปกรณ์และระบบเพื่อใช้บันทึกการสอน และนำมาใช้เป็นสื่อประกอบการเรียน Online และทำให้ผู้เรียนสามารถทบทวนเนื้อหาได้หลายครั้ง เกิดผลดีโดยตรงกับนักเรียนและอาจารย์ด้วย

นอกจากนี้การนำระบบเรียน Online มาใช้แล้วนั้น มหาวิทยาลัยและสถานศึกษา สามารถขยายขอบเขตการเรียน ให้ออกไปยังทั่วทั้งประเทศโดยใช้ Internet เป็นสื่อกลาง ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทั้งในชั้นเรียนและนอกห้องเรียนผ่านอุปกรณ์ทันสมัยต่างๆอาทิ Tablet หรือ Smart Phone เป็นต้น

Lecture

การสร้างห้องสำหรับจัดการเรียนการสอน ออนไลน์ หรือการจัดสรรอุปกรณ์สำหรับผู้สอนให้สะดวกในการสอนออนไลน์ โดยสามารถถ่ายทอดสดเนื้อหาการสอน ออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ของสถาบันได้แบบเรียลไทม์

Recap

พร้อมกันนี้ยังสามารถบันทึกรายการสอนออนไลน์ไว้เพื่อนำไปให้ทบทวนเนื้อหาหลังการสอนจบในทันทีในรูปแบบของรายการออนดีมานด์

Publish

นำ Content มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการให้บริการในหลักสูตรออนไลน์และได้ประกาศนียบัตร จากการเรียน Online ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน เรียนได้ทุกที่ทุกช่วงเวลา

Architecture Infographic

“We Build a BETTER Education Platform for you”

Data Warehouse Essential
 • Automatic Scheduling Record
 • Live Streaming System
 • External CDN Service from Radical
 • Customize Video Data Warehouse Management


Publishing Essential
 • Cloud Cluseter สำหรับการเข้าถึงจากทุกแหล่ง
 • Online User Interface , Website, Mobile Application
 • User Self Profile, Online Leaning Community
 • Course Builder and Activity Measurement
Lecture Class Essential
 • Interactive Lecture Board or Projector
 • Recording HD Camara System
 • Audio Control and Recorder system
 • Tracking System
 • Ligting Controller

Interactive Lecture Board Module

อุปกรณ์เสริมสำหรับระบบ smart class room เปลี่ยนกระดานดำที่ใช้งานกันอยู่ให้เป็นกระดานดำ interactive ซึ่งเรากำลังพูดถึงกระดานขนาด 3 เมตรในห้องประชุมและห้องบรรยายครับ

อาจารย์และวิทยากร ผู้สอนสามารถเขียนด้วยปากกาไวท์บอร์ด หรือ แท่งชอล์กก็ได้ ทำให้การสอนเป็นธรรมชาติ ง่ายขึ้น และไม่ต้องใช้เครื่องโปรเจ็คเตอร์ และไม่ต้องกลัวเลอะจากการขีดเขียนอีกต่อไป ผู้สอนสามารถเขียนอธิบายไปยังกระดานพร้อมกับการแสดงวิดิโอ และสื่อการสอนต่างๆบนกระดานอินเตอร์แอคทีฟนี้ ทั้ง power point, video, application 3D หรือดึงข้อมูลจากอินเทร์เน็ตมาช่วยในการบรรยายได้ทันทีอีกด้วย

Created for Effective Lecture
 • อาจารย์ ผู้สอน ผู้บรรยาย แสดงข้อมูลต่างๆบนจอตรงกลางกระดานได้ทันที
 • ขีดเขียนด้วยปากกาไวท์บอร์ด และ แท่งชอล์ก สีต่างๆ ทำให้การสอนลื่นไหล คุ้นเคยกับผู้บรรยายและไม่สะดุดในการสอนอีกต่อไป
 • Interactive Backboard เป็นอุปกรณ์ที่ทันสมัยในรูปแบบกระดานดำ ทำให้ช่วยในการผลิดสื่อการสอนได้เป็นอย่างดีเพราะสีที่ตัดกันของตัวอักษร ทำให้อ่านง่าย ภาพชัดเจน
Student Profile System Online Certificate Program

หลักสูตรการเรียนเพื่อรับประกาศนียบัตรออนไลน์ พัฒนาการศึกษาทางไกลในลักษณะมหาวิทยาลัยเปิดที่ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องเข้าเรียนในห้องเรียนตามเวลาที่กำหนดเพียงแต่สามารถสอบวัดผลได้ครบตามมาตรฐานที่หลักสูตรกำหนด

ระบบเราสามารถออกประกาศนียบัตรได้หลังสำเร็จตามหลักสูตร สถาบันสร้างหลักสูตรออนไลน์ให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามที่สถาบันกำหนด ในเวลาที่กำหนดและออกใบประกาศให้โดยระบบวัดผลการเรียนออนไลน์

ปัจจุบันได้รับความนิยมกันอย่างกว้างขวางทั้งรูปแบบที่เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นเฉพาะหลักสูตรออนไลน์ หรือมหาวิทยาลัยเดิมที่เปิดหลักสูตรออนไลน์เพิ่มเติม โดยจะเห็นได้ทั่วไปทั้งในไทยและในต่างประเทศ

Our Happy Customer

Siam Technology College
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
RSU WISDOM TV

Feature Technology Solution