Advanced Development Solution Lab

Aurora Signage Showcase

on 5/5/17
33 VIEWS
รูปแบบสวยๆที่ออกแบบโดย AURORA digital signage ครับ ออกแบบง่าย ด้วย Photoshop ผสมกับวีดีโอ ความผสมผสานกันนี้เกิดรูปแบบที่น่ามอง น่าติดตาม น่าสนใจ เมื่อนำไปใช้ในธุรกิจต่างๆ อาทิ ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาล ในรถโดยสารประจำทาง ใช้งานงานเพียง Upload รูป, วีดีโอ จัด Layout และแสดงผล มีหลายขนาดให้เลือกใช้นะครับ ใช้เฉพาะ software ก็ได้ หรือ จะเช่าเครื่องเลย ก็ได้เช่นกันครับ เรามีบริการออกแบบให้ด้วยนะครับ