Advanced Development Solution Lab

OUTDOORLED_NIGHT_SAFARI

on 16/10/21
2 VIEWS
P8 Outdoor LED ติดตั้งอยู่ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นำหนักเบากว่ารุ่นทั่วไปถึง 50 เปอร์เซน สว่างชัด มาพร้อมกับเครื่องควบคุมที่มีขนาดเล็กเท่ากล่อง Set top box ติดตั้งพร้อมใช้งานเพียง 1 วันเท่านั้นเองครับ