EDUCATION ASSISTANCE SOLUTION

A ROOMs features
 • Hi-tech Class Room

  ห้องเรียนไฮเทคที่สามารถปรับสภาพแวดล้อม ห้องเรียนให้พร้อมต่อการเรียน เสริมการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบควบคุม แสดง สี เสียง
 • Teacher Smart Assistant

  ช่วยอาจารย์ในการสอน ด้วยระบบการสอนที่ทันสมัย กระดานดำ Interactive, ซอฟแวร์ TSA (ช่วยการสอน) และ Application พิเศษ รายวิชา
 • Smart Study

  เพิ่มความเข้าใจในเนื้อหาที่รวดเร็ว ด้วยสื่อที่ออกแบบมาอย่างดี ทำให้นักเรียน ได้เห็นตัวอย่าง หลายรูปแบบ และสามารถเข้าใจเนื้อหาได้รวดเร็วจากภาพ, เสียง, และ มัลติมีเดียอื่นๆ
A ROOMs for Teacher
 • Intelligent Lecture

  อาจารย์สามารถนำสื่อ Multimedia มาใช้สอนบนกระดานได้ง่าย เพียงเลือกข้อมูลที่เตรียมไว้ก่อนหน้า
 • Always Ready Media

  ดึงข้อมูลที่เตรียมในระบบ มาใช้งานได้ทุกห้องเรียน ลดเวลาในการเขียนข้อมูลสอนหลายครั้ง
 • Simple Class Control

  อาจารย์สามารถควบคุมการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดูพัฒนาการของนักเรียนได้ต่อเรื่อง
 • Replay Mode

  ดึงข้อมูลการสอนย้อนหลัง ทำให้สามารถเชื่อมต่อการเรียนแต่ละคาบได้ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ
 • Easy Exam Design

  สามารถออกแบบทดสอบให้นักเรียนทำ เพื่อตรวจวัด ความเข้าใจของนักเรียน ได้อย่างดี
A ROOMs for Student
 • Enhance Media

  ด้วยซอฟแวร์ช่วยสอน และข้อมูลประกอบบทเรียนที่น่าสนใจ นักเรียนจะสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วหลายเท่าตัว
 • Enhance Environment

  การเรียนในห้อง ที่มีแสงสว่างเพียงพอ ทำให้กระตุ้นการเรียนรู้ และตื่นตัวอยู่เสมอ
 • RECAP

  สามารถทบทวน การเรียน หรือข้อมูลการสอนได้ เพื่อช่วยหากขาดสมาธิในการเรียนบางช่วง

Smart Classroom Controller Hardware

Nano Blackboard LED touch screen
ClassRec
Portable Share Screen Module
ClassRec
ระบบ Smart Share ใช้เพื่อการ Share หน้าของของอุปกรณ์ต่างอาทิ คอมพิวเตอร์ Tablet Notebook, Smart Phone Android, iPhone ขึ้นไปยังกระดาน Smart Board สามารถใช้งานได้พร้อมกันหลายเครื่อง โดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ควบคุมการแสดงภาพขึ้นกระดาน ทำให้อาจารย์สามารถสอนนักเรียนและแก้ไขความเข้าใจในบทเรียนระหว่างการสอนได้ทันที และมีประสิทธิภาพ

IQ Click Smart Quiz for SmartClassroom

ClassRec
ClassRec
ชุดอุปกรณ์ Smart Classroom ช่วยให้นักเรียนสามารถโต้ตอบกับอาจารย์ผู้สอนหน้าห้องได้ โดยสามารถกดปุ่มเมื่อตอบคำถาม จากบนกระดานสอน ใช้ได้ทั้งคำตอบ ตัวเลข, ตัวเลือก และ เมื่อติดไว้ตามโต๊ะนักเรียน จะทำให้ให้สามารถทำ Quiz ได้พร้อมกันทั้งห้องเลยทีเดียว
Demo video

Online Education Platform

Training
Online Education Platform
Platform Online DEMO - Click

ในปัจจุบันเราสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ทำหน้าที่เป็นแหล่งให้ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์กับผู้เรียน ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อเสริมให้การเรียนรู้มีรูปแบบที่เหมาะสมกับปัจจุบัน เราจำเป็นต้องนำเสนอการเรียนในรูปแบบที่ยืดหยุ่น ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตลอดเวลา ที่สำคัญจะต้องมีการวัดผลและสามารถให้คะแนนความเข้าใจกับผู้เรียนได้ด้วย

ดังนั้นการทำห้องเรียน Online ทำให้เกิดประโยชน์กับทั้งมหาวิทยาลัยและผู้เรียนอย่างมาก เนื่องจาก

 • มหาวิทยาลัย สามารถรองรับผู้เรียนได้มากขึ้นโดยมีบุคลากรเท่าเดิม
 • ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตลอดเวลา ทั้งในห้องและนอกห้องเรียน
 • ผู้เรียนสามารถเลือกทดสอบความรู้ก่อน สอบจริงได้
 • ที่สำคัญสามารถออกใบรับรองการเรียนแบบ Online ได้ทันทีเมื่อเรียนจบ

ทำให้มหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาสามารถ Update ความรู้ให้ผู้เรียนได้รวดเร็ว และ เช่นกัน ผู้เรียนก็สามารถใช้เวลาในชีวิตการศึกษาได้คุ้มค่ามากขึ้น

ClassRec
ClassRec

ClassREC : Class Record Automation platform

ClassRec

ClassREC บันทึกการสอน ประชุม สัมมนาวิชาการ ของอาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัยพร้อมกันอัตโนมัติ เก็บลงคลังดิจิตอล

( Data warehouse ) ด้วยระบบที่ทันสมัย ออกแบบมาเพื่อลดความซับซ้อนในการบริหาร Digital Content จำนวนมาก

ช่วยให้นักวิชาการ นักเรียน ทบทวนเนื้อหาได้ทันทีหลังการบรรยายจบลงผ่านเว็บไซต์ สะดวก ง่าย ใช้เจ้าหน้าที่ควบคุมน้อย

ClassREC รองรับการบันทึกหลายกิจกรรมพร้อมกันจำนวนมากอีกด้วย

ClassRec Architecture ประกอบด้วย Module หลัก 4 ส่วนคือ
 1. IP Recording Module : ใช้สำหรับบันทึกภาพวีดีโอโดยนำสัญญาณจากกล้อง IP มาบันทึกด้วยรายละเอียดแบบ Hi Resolution
 2. Class Scheduling Module : สำหรับการตั้งเวลาบันทึกภาพอัตโนมัติ เริ่มทำงานตามตาราสอนที่ Upload
 3. Distribution Module : Export File เป็น MP4 Upload ไปยัง Google Drive, Facebook, Youtube และ FTP
 4. Admin Module สำหรับการจัดการระบบแบบ Centralize control
Tools
SYSTEM FEAUTRE
 • Web-Base Application ทำให้ง่ายต่อการใช้งานผ่าน Web Browser
 • Video Input : IP Camera, IP Streaming, Online Video Streaming RTSP IP camera with Password protection, HTTP IP camera
 • บันทึกสัญญาณจากกล้อง IP ได้ถึง 20 กล้องต่อชุด
 • ตั้งเวลาเริ่มและหยุดบันทึกสัญญาณภาพให้กับแต่ละกล้องโดยอิสระ
 • สามารถ Upload ตารางสอนแบบ Excel ที่นิยมใช้ในการจัดตารางสอน ชื่อห้อง วิชาสอน อาจารย์ เวลาเริ่มสอน เป็นต้น
 • เมื่อไฟล์ที่อยู่ในรายวิชานั้น แปลงเป็น MP4 เสร็จ ระบบ Upload video ขึ้นไปยัง Google Drive, Facebook, FTP Account โดยอัตโนมัติ
 • บันทึก Log การ Upload และ แจ้งเตือนโดย Email ให้ผู้ดูแลทราบเมื่อทำงาน (TASK) เสร็จ

Smart Classroom Automation

การผลิตสื่อเพื่อการสอน มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสดใหม่อยู่เสมอเพื่อให้นักเรียน และผู้ศึกษาได้รับข้อมูลที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ ดังนั้น ในการสอนทุกครั้งอาจารย์ผู้สอนจึงได้ทำการเตรียมการสอนอย่างดี โดยใช้สื่อประเภทต่างๆในห้องเรียนเพื่อทำให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

ดังนั้นเพื่อการสอนนั้นสามารถถ่ายทอดให้กับผู้ที่อยู่ในห้องเรียน Online ได้นั้น เราจึงจัดเตรียมอุปกรณ์และระบบเพื่อใช้บันทึกการสอน และนำมาใช้เป็นสื่อประกอบการเรียน Online และทำให้ผู้เรียนสามารถทบทวนเนื้อหาได้หลายครั้ง เกิดผลดีโดยตรงกับนักเรียนและอาจารย์ด้วย

นอกจากนี้การนำระบบเรียน Online มาใช้แล้วนั้น มหาวิทยาลัยและสถานศึกษา สามารถขยายขอบเขตการเรียน ให้ออกไปยังทั่วทั้งประเทศโดยใช้ Internet เป็นสื่อกลาง ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทั้งในชั้นเรียนและนอกห้องเรียนผ่านอุปกรณ์ทันสมัยต่างๆอาทิ Tablet หรือ Smart Phone เป็นต้น

Lecture

การสร้างห้องสำหรับจัดการเรียนการสอน ออนไลน์ หรือการจัดสรรอุปกรณ์สำหรับผู้สอนให้สะดวกในการสอนออนไลน์ โดยสามารถถ่ายทอดสดเนื้อหาการสอน ออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ของสถาบันได้แบบเรียลไทม์

Recap

พร้อมกันนี้ยังสามารถบันทึกรายการสอนออนไลน์ไว้เพื่อนำไปให้ทบทวนเนื้อหาหลังการสอนจบในทันทีในรูปแบบของรายการออนดีมานด์

Publish

นำ Content มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการให้บริการในหลักสูตรออนไลน์และได้ประกาศนียบัตร จากการเรียน Online ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน เรียนได้ทุกที่ทุกช่วงเวลา

Real-time Study anywhere

“We Build a BETTER Education Platform for you”

Data Warehouse Essential
 • Automatic Scheduling Record
 • Live Streaming System
 • External CDN Service from Radical
 • Customize Video Data Warehouse Management


Publishing Essential
 • Cloud Cluseter สำหรับการเข้าถึงจากทุกแหล่ง
 • Online User Interface , Website, Mobile Application
 • User Self Profile, Online Leaning Community
 • Course Builder and Activity Measurement
Lecture Class Essential
 • Interactive Lecture Board or Projector
 • Recording HD Camara System
 • Audio Control and Recorder system
 • Tracking System
 • Ligting Controller

Interactive Lecture Board Module

อุปกรณ์เสริมสำหรับระบบ smart class room เปลี่ยนกระดานดำที่ใช้งานกันอยู่ให้เป็นกระดานดำ interactive ซึ่งเรากำลังพูดถึงกระดานขนาด 3 เมตรในห้องประชุมและห้องบรรยายครับ

อาจารย์และวิทยากร ผู้สอนสามารถเขียนด้วยปากกาไวท์บอร์ด หรือ แท่งชอล์กก็ได้ ทำให้การสอนเป็นธรรมชาติ ง่ายขึ้น และไม่ต้องใช้เครื่องโปรเจ็คเตอร์ และไม่ต้องกลัวเลอะจากการขีดเขียนอีกต่อไป ผู้สอนสามารถเขียนอธิบายไปยังกระดานพร้อมกับการแสดงวิดิโอ และสื่อการสอนต่างๆบนกระดานอินเตอร์แอคทีฟนี้ ทั้ง power point, video, application 3D หรือดึงข้อมูลจากอินเทร์เน็ตมาช่วยในการบรรยายได้ทันทีอีกด้วย

Created for Effective Lecture
 • อาจารย์ ผู้สอน ผู้บรรยาย แสดงข้อมูลต่างๆบนจอตรงกลางกระดานได้ทันที
 • ขีดเขียนด้วยปากกาไวท์บอร์ด และ แท่งชอล์ก สีต่างๆ ทำให้การสอนลื่นไหล คุ้นเคยกับผู้บรรยายและไม่สะดุดในการสอนอีกต่อไป
 • Interactive Backboard เป็นอุปกรณ์ที่ทันสมัยในรูปแบบกระดานดำ ทำให้ช่วยในการผลิดสื่อการสอนได้เป็นอย่างดีเพราะสีที่ตัดกันของตัวอักษร ทำให้อ่านง่าย ภาพชัดเจน
Student Profile System Online Certificate Program

หลักสูตรการเรียนเพื่อรับประกาศนียบัตรออนไลน์ พัฒนาการศึกษาทางไกลในลักษณะมหาวิทยาลัยเปิดที่ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องเข้าเรียนในห้องเรียนตามเวลาที่กำหนดเพียงแต่สามารถสอบวัดผลได้ครบตามมาตรฐานที่หลักสูตรกำหนด

ระบบเราสามารถออกประกาศนียบัตรได้หลังสำเร็จตามหลักสูตร สถาบันสร้างหลักสูตรออนไลน์ให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามที่สถาบันกำหนด ในเวลาที่กำหนดและออกใบประกาศให้โดยระบบวัดผลการเรียนออนไลน์

ปัจจุบันได้รับความนิยมกันอย่างกว้างขวางทั้งรูปแบบที่เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นเฉพาะหลักสูตรออนไลน์ หรือมหาวิทยาลัยเดิมที่เปิดหลักสูตรออนไลน์เพิ่มเติม โดยจะเห็นได้ทั่วไปทั้งในไทยและในต่างประเทศ

“ROBOT EDUCATION COURSE and KITS”

ระบบหุ่นยนต์เสริมทักษะ และความชำนาน ตามหลัก S.T.E.A.M เพื่อปูความรู้ให้กับเด็กวัยตั้งแต่อนุบาล ไปถึงชั้นมัธยมศึกษา นักเรียนสามารถเรียนรู้การประกอบหุ่นยนต์ การใช้งานหุ่นยต์ตามหลักวิทยาศาสตร์ ใช้จินตนาการในการกระกอบหุ่น เมื่อมีความชำนาญสูง สามารถที่จะบังตับและควบคมหุ่นยนต์ในรูปแบบต่างๆได้ จนถึงหุ่นยนต์รุ่นสูงที่มีลักษณะเหมือนมนุษย์ได้

Our Happy Customer

Siam Technology College
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
RSU WISDOM TV

Feature Technology Solution