Musuem Science Culture Aquarium Zoo Exhibition

Exhibition Builder, Where Technology and Education Merge

ออกแบบและสร้าง พิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการปูรากฐานของเด็กๆ หรือคนที่เข้ามาเยี่ยมชม ให้เกิดความรู้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังทำให้เกิดแรงบันดาลใจในด้านต่างๆ ที่จะทำให้เขาเหล่านั้นสามารถรู้ทิศทางในสิ่งที่เขาชอบ จากนั้นเขาก็จะเกิดความรู้สึกอยากที่จะศึกษาค้นคว้าและค้นพบในสิ่งที่เขาอยากจะเป็นได้เร็วขึ้น หลังจากเขาได้พบกับเจอสิ่งที่ประทับใจ นั่นหมายความว่าพิพิธภัณฑ์ได้ประสบความสำเร็จ
Scientific Technology Museum

ส่วนใหญ่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์จะมีส่วนของการนำเสนอ หลายส่วน เช่น ถ้าเป็นส่วนของดาราศาสตร์ การทำให้เด็กๆ เห็นว่าดวงดาวต่างๆ ในจักรวาลเป็นอย่างไร เด็กๆ ก็จะเกิดความประทับใจ แล้วศึกษาต่อ ดังนั้นการที่เราเอาเครื่องโฮโลแกรม 3 มิติ มาใช้ ให้เกิดภาพ เขาก็จะเข้าใจมากขึ้น เห็นในสิ่งที่มีมิติมากขึ้น เห็นทุกมุมมองของดาวนั้นๆ ก็จะทำให้เกิดการเรียนรู้ และจิตนาการที่กว้างไกล มากกว่าการได้เห็นเพียงแค่รูปภาพแบนๆ บนแผนภาพเท่านั้น

Dinosaur Extinct Species Exhibit

Musuem of Extinct Species ในสถานที่แสดงโครงกระดูก ไดโนเสาร์ หรือที่เราเรียกกันว่า Jurassic Park เนื่องด้วยในปัจจุบันไดโนเสาร์ได้สูญพันธ์ ไปหมดสิ้นแล้ว เราจึงเติมเต็มการเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น โดยการนำเอาเทคโนโลยีอย่างเครื่องโฮโลแกรม 3 มิติ และจอแบบสัมผัสมาใช้ เพื่อที่จะดูว่าเมื่อมันมีเนื้อ มีหนัง มีเสียง แล้วมันจะเป็นอย่างไร มีความสามารถทำอะไรได้บ้าง และเปรียบเสมือนกับสัตว์อะไรในสมัยนี้ เหมือนเป็นการทำให้ไดโนเสาร์ มีชีวิตให้เราได้ศึกษากันอีกครั้ง

Safari Exhibition and Zoo

สวนสัตว์เป็นสถานที่ที่มีพื้นที่กว้าง ดังนั้นจึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่ควรจะต้องนำเอาเทคโนโลยีเข้าช่วย ไม่ว่าจะเป็นป้ายประชาสัมพันธ์ระบบดิจิตอล ไซเนจ หรือแม้แต่จอแบบสัมผัสไปใช้ เพราะมันก็จะช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของข้อมูลต่างๆ ในสวนสัตว์ได้เป็นอย่างดี นักท่องเที่ยวสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง เมื่อเห็นของจริงที่อยู่ตรงหน้า พร้อมทั้งข้อมูลรายละเอียดจากป้าย ก็จะทำให้รู้จักสัตว์เหล่านั้นมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นผลดีสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอีกด้วย เนื่องจากป้ายประชาสัมพันธ์นั้นมีหลายภาษา ทำให้สวนสัตว์ดูมีภาพลักษณ์ที่ดีด้วย

Aquarium Exhibition

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ เป็นอีกที่หนึ่งซึ่งใช้ในการให้ความรู้กับผู้เข้าชมเรื่องของระบนิเวศน์ทางทะเลและ สัตว์น้ำและวิทยาศาสตร์ทางทะเล เราสามารถเพิ่มความสนุกสนานได้ด้วยเทคโนโลยี Hologram แสดงสัตว์น้ำทะเลลึก นอกจากนี้ยังสามารถใช้กล้อง Vitual Reality เพื่อดำดิ่งลงไปเที่ยวใต้ทะเลลึกได้อีกด้วย

Airport Big Hologram

เรานำ Hologram มาใช้ในการอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูล แผ่นที่การเดินทาง 3D กับผู้โดยสาร ข้อมูลสำคัญ โดยใช้ความสามารถในการดึงดูดของ Hologram ส่งภาพ 3D ถึงผู้โดยสารในสนามบิน และจุดโดยสารอื่น ความไฮเทคยังช่วยยกระดับคะแนนความตื่นตาตื่นใจให้กับสถานบินนั้นๆด้วย

Exhibition embedded Technology Solution

เราจึงเติมเต็มการเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น โดยการนำเอาเทคโนโลยีอย่างเครื่องโฮโลแกรม 3 มิติ และจอแบบสัมผัสมาใช้ เพื่อที่จะดูว่าเมื่อมันมีเนื้อ มีหนัง มีเสียง แล้วมันจะเป็นอย่างไร มีความสามารถทำอะไรได้บ้าง และเปรียบเสมือนกับสัตว์อะไรในสมัยนี้ เหมือนเป็นการทำให้ไดโนเสาร์ มีชีวิตให้เราได้ศึกษากันอีกครั้ง

Build on effective Infomation transformation

ออกแบบ งานนิทรรศการ อาทิ พิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ การศึกษาทางทะเล ประวัติศาสตร์ ศิลปะ สวนสัตว์ และ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อทำให้ผู้ที่เข้าเยี่ยมชม ได้รับในสิ่งที่คาดหวังไว้ นั้นคือ ความรู้หรือข้อมูลตามหัวข้อ และระหว่างนั้นก็จะต้องได้ความสนุกสนานไปด้วย ที่สำคัญ หากสามารถทำให้ประทับใจด้วยสื่อแบบต่างๆที่น่าดึงดูด ทั้งด้วยเทคนิคที่ทันสมัย เครื่องมือใหม่ๆ รูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อผสม อาทิ ระบบโฮโลแกรม ก็จะทำให้ผู้เข้าชมประทับใจ และ กลับมาเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่อง บริการออกแบบงานแสดงโดยอุปกรณ์ Technology ชั้นสูงได้แก่ Hologram, Virtual Reality, 6D Theater, 360 Deg Theater, Digital Interactive Lighting Effect, Atmosphere effect และระบบเสียงอันทรงพลัง

Navigation Design

ออกแบบเส้นทางการเดินโดยต้องอาศัยหลักการสร้างประสบการณ์ที่ต่อเนื่อง และเริ่มจากประสบการณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละจุด จะทำให้สามารถกระตุ้นการรับรู้และจดจำในสิ่งที่นำเสนอได้ดี

Presentation Design

การออกแบบนิทรรศการให้เป็นที่น่าสนใจ, น่าดึงดูด และ เข้าถึงใจได้ง่าย ดังนั้นการนำเทคโนโลยีดิจิตอลแบบต่างๆมากประยุกต์ใช้ในการนำเสนอจึงจำเป็นอย่างยิ่ง ไม่เท่านั้น สื่อและเรื่องราวที่นำเสนอจัดเตรียมใหม่ ให้เป็นยิ่งกว่าป้ายข้อความ แต่จะต้องเป็นข้อมูลดิจิตอลอินเตอร์แอคทีฟ นำเสนอโดยภาพวีดีโอที่ตื่นเต้น เสียงเร้าใจ กระตุ้นให้เกิดความจดจำ เกมส์ในแบบต่างๆ ให้สามารถสัมผัสประสบการโดยตรงได้ เสมือนอยู่ในสถานที่จริง

Station Design ออกแบบนิทรรศการในรูปแบบสถานีให้สามารถเรียงลำดับการนำเสนอ และ ลำดับทางความคิด เพื่อให้สามารถจดจำ และพัฒนาทักษะได้อย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุด

Display System การนำ Hologram เข้ามาใช้ ทำให้สร้างจุดดึงดูให้กับนิทรรศการได้อย่างดี เพราะสามารถนำเสนอนิทรรศการด้วยภาพ 3D เสมือนจริงทำให้ใกล้ชิดกับสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆ เช่น อวกาศ หรือ ปลาวาฬ ได้

Interactive Design เราออกแบบให้ Model ให้เป็นจุดเด่นสำหรับนิทรรศการได้ด้วยการผสมผสาน ระบบ Interactive Information เข้ากับ Model ทำให้รูปปั้นต่างๆมีชีวิตขึ้นมาได้ และบอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้ผู้เข้าชมได้คล้อยตามได้

EXHIBITION Turnkey design and build

Let's Exhibit

Interactive Gameing

Project เกมส์อินเตอร์แอคทีฟ สร้างเกมส์ในแบรนด์ของคุณ ให้เล่นสนุกบนผนังขนาดใหญ่ บนทางเดิน บนกำแพง ผู้เล่นไม่เพียงแต่สนุกกับการเล่นเกมส์เท่านั่น แต่ยังจดจำแบรนด์ของคุณได้อีกด้วย

เกมส์นั้น สามารถเลือกเล่นได้หลายชนิด ทั้งแบบ ARCADE หรือ แบบ Puzzle , Quize

สามารถทำ Interactive ได้ด้วยการ สัมผัส, หรือจะใช้อุปกรณ์เข้ามาเล่นเกมส์ด้วยก็ได้ อาทิ ปืน Infrared , Bluetooth,

สร้างเกมส์แบบผู้เล่นเดี่ยวหรือผู้เล่นหลายคนเพื่อให้กิจกรรมในนิทรรศการของคุณเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

Interactive Floor System

เปลี่ยนมุมมองเดิมๆ สู่มุมมองใหม่ๆ ไปกลับ Interactive Floor Projector ด้วยการติดตั้งเครื่อง Projector ไว้บนเพดานแล้วยิงภาพฉายลงมาบนพื้น มุมมองที่ได้ จะช่วยสร้างความแปลกใหม่ให้แก่ผู้พบเห็น ดึงดูดความสนใจ อีกทั้งยังช่วยสร้างบรรยากาศต่างๆ ตามแต่การใส่วีดีโอนั้นๆ ลงไป ภาพที่ได้จะดูเสมือนจริง มีการเคลื่อนไหวตามที่เราเหยียบย้ำ

Hologram System

เครื่องโฮโลแกรม 3 มิติ (Hologram 3D Showcase ) เป็นสื่อดิจิตอลที่ตอบโจทย์เจ้าของแบรนด์สินค้า และบริการ ที่ต้องการจัดงานเปิดตัวสินค้า และบริการด้วยความแปลกใหม่ทั้งในด้านรูปแบบการนำเสนอ และมุมมอง ที่ต้องการให้ลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมาย โดย เครื่องโฮโลแกรม เป็นที่นิยมมากในสินค้าประเภทที่ต้องการสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ เพื่อสร้างความประทับใจ ให้เป็นที่จดจำให้กับผู้พบเห็น เนื่องจากตัว เครื่องโฮโลแกรม

Augemented Reality System

ให้เรานำสัตว์โลกอันหน้ามหัศจรรย์มาอยู่ใกล้ชิดคุณ ด้วย Technology VR, สร้างกิจกรรมสนุกสนาน จากการเล่นและถ่ายภาพร่วมกับสัตว์ชนิดต่างๆ หรือตัวละครอื่นๆ เช่น มนุษย์ต่างดาว หรือ Superhero เป็นต้น

Some of Our Project

chiangmai_night_safari_radical_enlighten
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

เลือกใช้บริการออกแบบและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวผู้เยี่ยมชม ในบริเวณสวนสัตว์ โดยติดตั้งในรูปแบบที่เป็นศาลาสำหรับพักผ่อน และป้ายประชาสัมพันธ์ในรูปแบบหน้าจอสัมผัส เพื่อแสดงข้อมูลของสัตว์ ซึ่งเปิดแสดงในเวลากลางวัน และกลางคืน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 24.00 น. ทุกวัน พร้อมแสดงเนื้อหา 3D ในรูปแบบอนิเมชั่นสำหรับแนะนำสวนสัตว์ จัดแสดงพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

Feature Technology Solution