Advanced Development Solution Lab

AURORA Smart Sigage Security

on 31/1/18
65 APPViewDS
AURORA Digital Signage Security ที่ควบรวมเอาเทคโนโนยีด้านโฆษณามาบรรจบกับ ด้าน Security ด้วยประสิทธิภาพของซอฟแวร์ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างรัดกุม ทำให้เราสามารถแสดงโฆษณาต่างๆ พร้อมกันกับการเพิ่มการสอดส่ายสายตาบริเาณใกล้เคียง นั่นทำให้เราสามารถตรวจสอบ ตรวจจับความผิดปรกติในบริเวณรอบๆได้ เช่น บุคคลผู้ต้องส่งสัยที่เคยเก่อเหต มาก่อน หรือระดับความร้อนโดยรอบ กลุ่มควัน หรือแม้แต่กลิ่นสารเคมีในระดับที่อันตราย โดยระบบจะทำการบันทึกภายในจุดติดตั้งจอประชาสัมพันธ์รวมถึงการบันทึกบน RadicalCloud