Advanced Development Solution Lab

Health Check Up Kiosk system

on 23/4/18
594 APPViewDS
ตรวจวัดร่างการด้วยตัวคุณเองกับ Health Check Kiosk วัดน้ำหนัก ความดัน การเต้นหัวใจ ใส่ค่าส่วนสูง เครื่องจะคำนวนและแสดงเป็นภาพที่เข้าใจถึง สถาพร่างกายขอคุณในปัจจุบัน สมส่วน อ้วนไป ผอมไป เพื่อเลือกว่า จะกินเพิ่มดี หรือไป ฟิตเนสดี - Feature ใหม่ กับ - การวัดความสูงอัตโนมัติ และ การวิเคราะห์เชิงลึกอาธิ Spo2, ECG, GSR เป็นต้น