MEDICAL CARE+ ELDER CARE SOLUTION

Elderly Care Platform

ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุที่อาศัยเป็นครอบครัวเดี่ยวจำนวนมากขึ้น และบุตรหลานได้ออกไปประกอบอาชีพทำให้ ผู้สูงอายุต้องดูแลตนเองมากขึ้น Platform Elder Care ออกแบบมาเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่อยู่บ้านเพียงลำพัง โดยทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ทางด้านสุขภาพ และทรัพย์สิน
ระบบประกอบด้วยภาคการทำงาน 3 ส่วนหลักคือ

 • ระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน
  แจ้งเหตุให้กับผู้ดูแล กรณีเกิดอุบัติเหตุ การไม่ตอบสนอง และการบุกรุกจากบุคคลภายนอก เพื่อให้ผู้ดูและเข้ามาช่วยเหลือได้ทันที

 • ระบบศูนย์ปฏิบัติงานกลาง (Central Control)
  ทำหน้าที่ประสานงานกับโรงพยาบาล หน่วยกู้ภัย และครอบครัวของผู้สูงอายุที่อยู่ใน Platform

 • ระบบสื่อสาร Video Conference และ Inter call
  เพื่อใช้ในการสื่อสารกันระหว่างผู้ใช้ใน Platform Elder care

 • ระบบแพทย์ประจำบ้านทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและดูและผู้สูงอายุใน Platform

ทั้งนี้เพื่อสร้างสภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุในวัยเกษียณให้ปลอดภัยและมีความสุข

Smart Watch เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญใช้ในการ Monitor สภาพร่างกายของผู้สูงอายุได้ตลอดเวลา ทำหน้าที่บันทึกสภาพร่างกายทุกนาที และส่งข้อมูลสรุปไปยัง Smart Phone เพื่อดูข้อมูลและสถิติสภาพร่ายการ และยังแจ้งเตือนสภาพผิดปรกติของร่างกายให้ได้ทราบ โดยส่วนที่จำเป็นต้องทราบสำหรับบุคคลทั่วไปและเป็นสิ่งสำคัญมาก ได้แก่

 • ความดันที่ผิดปรกติ
 • สภาพน้ำตาลในร่างกาย
 • ออกซิเจนในเส้นเลือด และอักตราการเต้นหัวใจ

 • ศูนย์ควบคุม ศูนย์บริการสาธารณะสุข หรือโรงพยาบาลที่อยู่ในกลุ่มของเรา เพื่อนัดเข้าพบแพทย์ หรือใช้วิธี Telemedic

  Sensor ที่ใช้ในอุปกรณ์ Smart watch นี้สามารถวัดค่าสุขภาพได้ดังนี้

  • Blood Glucose/24/7
  • Real-time Heart Rate & Temperature Monitor
  • Sp02 / ECG / Blood Pressure
  • HRV / Stress Measurement
  • Daily Activity / Sleep / Multi Sports Tracking


  EV Wheelchair Drive


  Electric Attachable Handcycle Wheelchair
  อุปกรณ์นี้จะทำหน้าที่แปลงรถเข็นผู้พิการปรกติ ให้สามารถเคลื่อนที่ได้เหมือนกับจักยานสามล้อ ช่วยให้ผู้ป่วยเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้โดยอิสระ
  รถเข็นทั่วไปนั้น การที่จะเคลื่อนที่ไปยังแต่ละสถานที่ต้องใช้กำลังแขนที่แข็งแรง ทำให้ผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีกำลังแขนไม่มากนักไม่สามารถเดินทางได้สะดวกและยากลำบาก
  แต่เมื่อใช้ล้อไฟฟ้าที่ต่อเข้ากับรถเข็น ก็จะสามารถใช้แรงบิดมือเพียงเล็กน้อย ทำให้เคลื่อนที่ไปสถานที่ต่างๆได้ตามอัธยาศัย

  ทำให้การใช้ชีวิตอยู่กับคนรอบข้างได้อย่างมีความสุข และไม่รู้สึกว่าตนเองเป็นภาระต่อสังคมอีกต่อไป

  • ส่วนมอร์เตอร์ไฟฟ้า สามารถต่อเข้ากับรถเข็นได้หลายรุ่น โดยเฉพ่ะรุ่นที่มีขายในท้องตลาด
  • ช่วยในการพารถขึ้นทางลาดต่างๆได้
  • สามารถถอดเข้าออกได้อย่างสะดวก ต้องการนำชาร์จแบท
  • ความเร็วสูงสุด 24 กม / ชม
  • ระยะทางได้สูงถึง 40 กมต่อ 1 การชาร์จ


  Smart Pressure Injury Prevention For Wheelchair

  Smart Pressure สำหรับป้องกันการบาดเจ็บจากแผลกดทับในผู้ป่วยที่ต้องใช้รถเข็น และผู้ป่วยติดเตียง

  ระบบเซ็นเซอร์แบบพิเศษ ที่ออกแบบมาเพื่อวัดค่าการกดทับ เนื่องจากเมื่อ
  ผู้ป่วยต้องนั่งหรือนอนเฉยๆเป็นเวลานาน จะทำให้เกิดอาการแผลกดทับ
  เราจึงมีเทคโนโลยีเซนเซอร์ผ้าที่มีความยืดหยุ่น นำมาใช้กับผู้ป่วยติดเตียง
  ผู้ป่วยที่ต้องนั่งรถเข็น ทำงานร่วมกับระบบ Monitor คอยเตือนให้พยายาล
  ผู้ดูแลทราบงว่าผู้ป่วยอยู่ในท่าเดิมนานเกินไป จะได้เข้ามาปรับท่าของคนไข้
  ป้องกันการเกิดแผลกดทับได้

  • 200x60 ซม เมตร ใช้กับผู้ป่วยติดเตียง
  • ผืนเล็กสำหรับคนนั่งรถเข็น
  • 60x60 ซม. กสำหรับเก้าอี้สำนักงาน ช่วยให้นั่งได้ดีหลังตรง
  • 100x100 ซม สำหรับฝึกโยคะ

  HEALTH CHECK UP KIOSK

  ระบบ DIGITAL SIGNAGE Kiosk ที่พัฒนาขึ้น ให้สามารถทำประชาสัมพันธ์พร้อมกับความสามารตรวจสภาพร่างกายของผู้สนใจได้ด้วยตนเอง ใช้เครื่องมือการแพทย์ที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว สามารถทราบผลได้ทันทีบนหน้าจอ

  MEDICAL FUNCTION

  • วัดน้ำหนัก
  • ส่วนสูง
  • ความดันเลือด
  • การเต้นของหัวใจ
  • ปริมาณออกซิเจนในเส้นเลือก
  • อุณหภูมิของร่างกาย
  ดูผลวิเคราะห์ได้ทันที